GMH HACKATHON 2023
29.03. 2023 | 8:00

Čo je to hackathon?

#zakladne_informacie

Hackathon je podujatie, na ktorom programátori, grafici, webdizajnéri, ľudia z konkrétneho oboru či iní odborníci hľadajú (nie len) technologické riešenia na základe vopred definovaných zadaní.

Rozhodli sme sa priniesť takéto podujatie priamo na Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej, aby sme podnietili medzipredmetovú spoluprácu, a ukázali študentom aj iné využitie informatiky.

Icon
Dátum a čas

29. 03. 2023 | 08:00 - 17:00

Icon
Miesto

Priestory Gymnázia Martina Hattalu Trstená

Icon
Účastníci

Hackathon je určený pre študentov GHM, ktorí dosiahli vek 15+ rokov.

Ako to bude prebiehať?

#zadanie_a_organizacia

Hackathon bude prebiehať priamo v priestoroch Gymnázia Martina Hattalu. Pre účasníkov bude zabezpečené menšie občerstvenie, miestnosť, sprievodný program a vecné ceny pre porotou ocenené tímy.

Účastníci hackathonu sú povinný doniesť si so sebou vlastný notebook (ak sa prihlasujete ako tím, stačí keď budete mať 1-2 počítače do tímu podľa toho ako si rozvrhnete úlohy).

Účastníci budú v tímoch pracovať na ľubovoľne vybranom zadaní z tých, ktoré sú dopredu definované a zadané ako témy tohto hackathonu. Sú to nasledovné:

Icon
#zadanie01

Praktické využitie informatiky pri výučbe, alebo riešení modelu / pokusu / problému so základom v prírodných vedách (podpora medzipredmetových projektov, praktické využitie informatiky) : nápady ako automatizovaná analýza dát, práca so senzormi pri konkrétnych pokusoch a pod.

Icon
#zadanie02

Praktické (smart) riešenia pre escape room (podpora logického, algoritmického myslenia prepojeného do praktických a reálnych riešení so základom v kryptografii, šifrách a pod)

08:00 Príchod účastníkov

Účastníci hackathonu budú ospravedlnení z vyučovania, avšak budú očakávaný vo vopred špecifikovaných priestoroch Gymnázia Martina Hattalu, kde budú mať vyhradený priestor na svoju samostatnú prácu v tímoch.

08:20 Oficiálne otvorenie akcie

Spoločne krátkym príhovorom otvoríme prvú akciu tohto druhu na pôde Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, predstavíme si sponzorov a povieme si viac o tom ako bude celý deň prebiehať.

08:30 - 10:00 Prednášky / workshopy

Na úvod sme si pre účastníkov pripravili zopár prednášok / diskusií / workshopov zameraných na témy a technológie, ktoré súvisia s témami hackathonu. Viac informácií poskytneme postupne.

10:00 - 16:30 Práca v tímoch na zadaniach

Po ukončení prednáškový blokov sa rozdelíme do tímov. Tímy si vyberú témy na ktorých budú pracovať, vysvetlíme si pravidlá akcie a začne reálna práca v tímoch. Počas celého pracovného bloku bude pre účastníkov pripravené menšie občerstvenie a rovnako budú poruke aj "odborníci", ktorí radi pomôžu tímom pri riešení, ich smerovaní a podobne.

Počas celého tohto bloku prebehnú dva tzv. checkpointy, kedy si tímy navzájom povedia ako na tom aktuálne sú a súčasne si dajú vzájomnú priebežnú spätnú väzbu.

16:30 Prezentácia riešení a vyhodnotenie

Na záver akcie tímy odprezentujú svoje riešenia zadaní, ktoré si vybrali. Porota následne ohodnotí jednotlivé riešenia a vybrané tímy ocení vecnými cenami od našich sponzorov.

Ako sa prihlásim na GMH hackathon 2023?

Veľmi jednoducho! Stačí vyplniť formulár, ktorý nájdeš na tomto LINKU.

Môžem sa prihlásiť sám, alebo je lepšie keď mám tím?

Prihlás sa spokojne aj sám/sama. Tých z vás, ktorí prídu samostatne, rozdelíme do tímov priamo na mieste. Pre každého sa nájde miesto.

Je akcia vhodná aj pre neinformatikov?

Áno. Hackathon ako taký vo svojej podstate chce spájať rôznych "odborníkov" a ak ťa čo i len trochu niektorá z tém zaujala, tak sa určite prihlás. Každý vie do tímu a konečného riešenia zadania priniesť mnoho!

Je akcia vhodná aj pre neinformatikov?

Áno. Hackathon ako taký vo svojej podstate chce spájať rôznych "odborníkov" a ak ťa čo i len trochu niektorá z tém zaujala, tak sa určite prihlás. Každý vie do tímu a konečného riešenia zadania priniesť mnoho!

Čo ak nemám dostatočné znalosti na dokončenie zadania?

Práve preto sa na hackathone pracuje v tímoch. Nehľadáme dokonalých jedincov, ktorí ovládajú všetko, ale hľadáme mladých ľudí, ktorí sú ochotný ponúknuť svoj jedinečný pohľad na predostreté témy a spoločne s ostatnými ľuďmi v tíme pracovať na riešení.

ďakujeme

#partneri #sponzori

Akcia Hackathon 2023 sa na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej koná za podpory viacerých firiem a organizácií, ktorým sa chceme v mene organizačného tímu aj takýmto spôsobom poďakovať.

Konkrétne sú to nasledovné firmy a organizácie:

Coderama
Escape Place Trstená
NorthFlow
-